فیلد هوشمند شماره موبایل

این فیلد در دسکتاپ نمایش داده میشود اما در موبایل به دلیل نیاز نبودن دیگر نمایش داده نمیشود.

اسلایدر جذاب

تصویر ساختار موبایل ثابت می باشد و تصاویر داخلی موبایل با اسلاید خوردن تغییر می کند و بخش های مختلف نرم افزار را نمایش می دهد.

شمارنده اعداد

شمارنده اعداد برای نمایش آمار برخی از دستاورهای پذیرش24

پیاده سازی با HTML, CSS انجام شده است. در حالت دسکتاپ فرم درخواست شماره نمایش داده شده و کاربر می‌تواند با وارد کردن شماره موبایل خود آدرس دانلود را بر روی موبایل دریافت کند.

در صورت مشاهده این صفحه در موبایل دیگر فرم درخواست شماره موبایل به کاربر نمایش داده نمی‌شود و بصورت مستقیم کاربر به بازارهای دانلود اپلیکیشن منتقل خواهد شد.

بازگشت به لیست

Related projects