طراحی سایت وردپرس | طراحی سایت یزد

خدمات امنیت وردپرس

شاید فکر کنید هک شدن سایت اتفاقی است که فقط برای سایتهای بزرگ رخ میدهد و یک سایت شخصی یا شرکتی کوچک هیچگاه هدف هکرها قرار نمیگیرد.

امنیت وردپرس موضوعی است که از اهمیت زیادی برای هر صاحب وب سایتی برخوردار است. گوگل هر روز در حدود 10،000+ وب سایت را برای بدافزار و حدود 50،000 وب سایت را در هر هفته در لیست سیاه قرار می دهد.

فقط داشتن نسخه پشتیبان و بروزرسانی منظم کافی نیست!

طراحی سایت وردپرس | طراحی سایت یزد